[Hierarchiczne podporządkowanie wewnętrznych służb ochrony] - Art. 9. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Hierarchiczne podporządkowanie wewnętrznych służb ochrony] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  9.  [Hierarchiczne podporządkowanie wewnętrznych służb ochrony]

Wewnętrzne służby ochrony podlegają kierownikowi jednostki lub osobie pisemnie przez niego upoważnionej, bezpośrednio podporządkowanej temu kierownikowi.