[Zadania wewnętrznych służb ochrony] - Art. 8. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Zadania wewnętrznych służb ochrony] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  8.  [Zadania wewnętrznych służb ochrony]
1. 
Wewnętrzne służby ochrony w szczególności:
1)
zapewniają ochronę mienia w granicach chronionych obszarów i obiektów;
2)
zapewniają ochronę ważnych urządzeń jednostki, znajdujących się poza granicami chronionych obszarów i obiektów;
3)
konwojują mienie jednostki;
4)
wykonują inne zadania wynikające z planu ochrony jednostki.
2. 
Wewnętrzne służby ochrony, powołane przez przedsiębiorców, mogą wykonywać usługi w zakresie ochrony osób i mienia po uzyskaniu przez nich koncesji, o której mowa w art. 15.