Art. 57. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 57. - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  57. 

Tracą moc:

1)
dekret z dnia 17 października 1946 r. o Straży Pocztowej (Dz. U. poz. 323);
2)
ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej (Dz. U. poz. 42 oraz z 1989 r. poz. 192).