Art. 54. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  54. 

(uchylony).