[Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku przez pracownika ochrony] - Art. 50. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku przez pracownika ochrony] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  50.  [Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku przez pracownika ochrony]

Pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań przekroczył upoważnienia lub nie dopełnił obowiązku, naruszając w ten sposób dobro osobiste człowieka,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.