[Prowadzenie działalności bez wymaganej licencji] - Art. 49. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 49. - [Prowadzenie działalności bez wymaganej licencji] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  49.  [Prowadzenie działalności bez wymaganej licencji]

Kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.