[Naruszenie obowiązku zapewnienia fizycznej lub technicznej ochrony obszaru, obiektu, urządzeń lub transportu] - Art. 48. -... - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - [Naruszenie obowiązku zapewnienia fizycznej lub technicznej ochrony obszaru, obiektu, urządzeń lub transportu] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  48.  [Naruszenie obowiązku zapewnienia fizycznej lub technicznej ochrony obszaru, obiektu, urządzeń lub transportu]

Kto wbrew obowiązkowi nie zapewnia fizycznej lub technicznej ochrony obszaru, obiektu, urządzeń lub transportu,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.