[Nadzór ustawowy a uprawnienia kontrolne ministrów i kierowników urzędów centralnych] - Art. 45. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Nadzór ustawowy a uprawnienia kontrolne ministrów i kierowników urzędów centralnych] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  45.  [Nadzór ustawowy a uprawnienia kontrolne ministrów i kierowników urzędów centralnych]

Przepisy art. 43, art. 43a i art. 44a nie naruszają uprawnień właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad działalnością wewnętrznych służb ochrony oraz pracowników przedsiębiorców świadczących usługi ochrony osób i mienia w podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.