[Zgoda na powierzenie specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podległych MON] -... - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 43b. - [Zgoda na powierzenie specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podległych MON] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  43b.  [Zgoda na powierzenie specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podległych MON]

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa lub Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, na wniosek dowódców (dyrektorów, komendantów, szefów) podległych jednostek organizacyjnych, udzielają zgody na powierzenie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym.