[Ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy] - Art. 42. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  42.  [Ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy]

Pracownik ochrony podczas wykonywania zadań ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.