[Zakaz noszenia broni palnej podczas trwania masowych imprez publicznych] - Art. 41. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Zakaz noszenia broni palnej podczas trwania masowych imprez publicznych] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  41.  [Zakaz noszenia broni palnej podczas trwania masowych imprez publicznych]

Pracownik ochrony nie może nosić przy sobie broni palnej, jeżeli wykonuje bezpośrednio zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania masowych imprez publicznych.