[Zasady noszenia broni palnej przez pracownika ochrony] - Art. 40. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Zasady noszenia broni palnej przez pracownika ochrony] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  40.  [Zasady noszenia broni palnej przez pracownika ochrony]
1. 
Pracownik ochrony nosi, z zastrzeżeniem art. 41, przydzieloną broń palną tylko wtedy, gdy występuje w umundurowaniu lub ubiorze używanym przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik ochrony wykonuje zadanie ochrony osób w miejscu publicznym.