[Delegacja ustawowa - zasady uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych] - Art. 39. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Delegacja ustawowa - zasady uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  39.  [Delegacja ustawowa - zasady uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych]
1. 
(uchylony).
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunki przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.