[Obowiązek zawiadamiania o zmianie danych objętych wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę... - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Obowiązek zawiadamiania o zmianie danych objętych wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  30.  [Obowiązek zawiadamiania o zmianie danych objętych wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego]

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej oraz kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego jest obowiązany do zawiadamiania właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania.