[Wezwanie przedsiębiorcy do złożenia wyjaśnień] - Art. 24b. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 24b. - [Wezwanie przedsiębiorcy do złożenia wyjaśnień] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  24b.  [Wezwanie przedsiębiorcy do złożenia wyjaśnień]

Organ koncesyjny, w przypadku posiadania informacji o możliwych nieprawidłowościach w wykonywanej działalności gospodarczej objętej koncesją, może wezwać przedsiębiorcę do złożenia pisemnych wyjaśnień oraz przekazania dokumentów celem zweryfikowania posiadanych informacji oraz ustalenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.