[Wyłączenie stosowania przepisu o potwierdzaniu przyjęcia wniosku] - Art. 24. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Wyłączenie stosowania przepisu o potwierdzaniu przyjęcia wniosku] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  24.  [Wyłączenie stosowania przepisu o potwierdzaniu przyjęcia wniosku]

W sprawach udzielenia koncesji, odmowy udzielenia koncesji, zmiany koncesji, cofania koncesji, ograniczenia zakresu koncesji oraz kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia nie stosuje się przepisu art. 32 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).