[Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości] - Art. 23d. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 23d. - [Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  23d.  [Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości]

Organ koncesyjny, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywanej działalności gospodarczej objętej koncesją, może wezwać przedsiębiorcę do ich usunięcia, w wyznaczonym terminie.