[Ubiory, identyfikatory i odznaki pracowników ochrony] - Art. 21. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Ubiory, identyfikatory i odznaki pracowników ochrony] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  21.  [Ubiory, identyfikatory i odznaki pracowników ochrony]
1. 
Ubiory pracowników ochrony zatrudnianych przez przedsiębiorcę powinny posiadać oznaczenia różniące je w sposób widoczny od mundurów pozostających pod szczególną ochroną lub których wzory zostały wprowadzone na podstawie odrębnych przepisów.
2. 
Identyfikatory i odznaki pracowników ochrony zatrudnianych przez przedsiębiorcę powinny w sposób widoczny różnić się od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych.
3. 
Pracownik ochrony nie może zakrywać twarzy w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia jego identyfikacji.