[Opłata skarbowa] - Art. 17d. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 17d. - [Opłata skarbowa] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  17d.  [Opłata skarbowa]

Za udzielenie koncesji lub jej zmianę oraz za udzielenie promesy pobiera się opłatę skarbową.