[Warunki podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia] - Art. 15. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Warunki podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  15.  [Warunki podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia]
1. 
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług.
2. 
Koncesji nie wymaga działalność gospodarcza w zakresie, o którym mowa w art. 3 pkt 2, jeżeli nie dotyczy obszarów, obiektów i urządzeń określonych w art. 5 ust. 5.