[Delegacja ustawowa - tryb tworzenia, struktura organizacyjna, uzbrojenie, wyposażenie, umundurowanie wewnętrznych służb... - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Delegacja ustawowa - tryb tworzenia, struktura organizacyjna, uzbrojenie, wyposażenie, umundurowanie wewnętrznych służb ochrony podległych MON] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  14.  [Delegacja ustawowa - tryb tworzenia, struktura organizacyjna, uzbrojenie, wyposażenie, umundurowanie wewnętrznych służb ochrony podległych MON]

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, dla wewnętrznych służb ochrony działających na terenach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych:

1)
warunki i tryb ich tworzenia;
2)
strukturę organizacyjną i zakres działania;
3)
uzbrojenie i wyposażenie;
4)
warunki zatrudnienia pracowników;
5)
umundurowanie i odznaki służbowe.