[Współdziałanie z Policją i innymi służbami] - Art. 12. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Współdziałanie z Policją i innymi służbami] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  12.  [Współdziałanie z Policją i innymi służbami]

Wewnętrzne służby ochrony w zakresie ochrony osób i mienia współpracują z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).