[Zakres regulacji] - Art. 1. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zakres regulacji] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  1.  [Zakres regulacji]

Ustawa określa:

1)
obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;
2)
zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony;
3)
zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;
4)
wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony;
5)
nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia;
6)
zasady ochrony transportowanej broni, amunicji, materiałów wybuchowych, uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego.