Rozdział 5 - Przepisy końcowe. - Ochrona niektórych interesów Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.91.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1938 r.

V.

Przepisy końcowe.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.