Art. 16. - Ochrona niektórych interesów Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.91.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1938 r.
Art.  16.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.