[Grunty przeznaczane na cele nierolnicze i nieleśne. Ograniczanie skutków ujemnego oddziaływania na grunty przy budowie... - Dz.U.2021.1326 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Grunty przeznaczane na cele nierolnicze i nieleśne. Ograniczanie skutków ujemnego oddziaływania na grunty przy budowie zakładów przemysłowych] - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1326 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  6.  [Grunty przeznaczane na cele nierolnicze i nieleśne. Ograniczanie skutków ujemnego oddziaływania na grunty przy budowie zakładów przemysłowych]
1. 
Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.
2. 
Przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością przemysłową, a także innych obiektów budowlanych należy stosować takie rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego oddziaływania na grunty.