[Wejście w życie ustawy] - Art. 37. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych. - Dz.U.2021.1326 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Wejście w życie ustawy] - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1326 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  37.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia 11 .

11 Ustawa została ogłoszona w dniu 22 lutego 1995 r.