[Rekultywacja na terenach przewidywanego osiadania gruntów na skutek działalności górniczej] - Art. 21. - Ochrona gruntów... - Dz.U.2021.1326 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Rekultywacja na terenach przewidywanego osiadania gruntów na skutek działalności górniczej] - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1326 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  21.  [Rekultywacja na terenach przewidywanego osiadania gruntów na skutek działalności górniczej]

Na terenach przewidywanego osiadania gruntów na skutek działalności górniczej zakład przemysłowy, na wniosek właściciela, rozpoczyna rekultywację przed wystąpieniem degradacji gruntów.