[Grunty zdewastowane i zdegradowane położone poza obszarami ograniczonego użytkowania] - Art. 19. - Ochrona gruntów rolnych i... - Dz.U.2021.1326 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Grunty zdewastowane i zdegradowane położone poza obszarami ograniczonego użytkowania] - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1326 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  19.  [Grunty zdewastowane i zdegradowane położone poza obszarami ograniczonego użytkowania]

Przepisy art. 16-18 stosuje się odpowiednio także do gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, położonych poza obszarami ograniczonego użytkowania.