[Wyłączenie gruntów z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego] - Art. 12a. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych. - Dz.U.2021.1326 t.j. - OpenLEX

Art. 12a. - [Wyłączenie gruntów z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego] - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1326 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  12a.  [Wyłączenie gruntów z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego]

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

1)
do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;
2)
do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.