[Grunty rolne w granicach administracyjnych miast] - Art. 10a. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych. - Dz.U.2021.1326 t.j. - OpenLEX

Art. 10a. - [Grunty rolne w granicach administracyjnych miast] - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1326 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  10a.  [Grunty rolne w granicach administracyjnych miast]

Przepisów rozdziału 2 nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast.