Art. 52. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  52.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1982 r.