Art. 21. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  21.
1.
Jednostka gospodarki uspołecznionej, wyłączająca grunty z produkcji, pokrywa koszty ich wyłączenia w ten sposób, że:
1)
należność i opłaty roczne w okresie budowy obiektów stanowią składnik kosztów inwestycji,
2)
opłaty roczne po zakończeniu budowy obiektów stanowią składnik kosztów działalności tej jednostki.
2.
Przepis ust. 1 uwzględnia się w toku projektowania inwestycji.