Art. 1. - [Definicja granicy RP] - Ochrona granicy państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.295 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r.
Art.  1.  [Definicja granicy RP]

Granicą Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej "granicą państwową", jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi.