Art. 7. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  7.

Dla ochrony granicy państwowej ustanawia się:

1)
pas drogi granicznej,
2)
strefę nadgraniczną,
3)
pas graniczny.