Art. 6. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  6.
1.
Przekroczenie granicy państwowej jest dozwolone tylko na podstawie właściwych dokumentów i przez przejścia graniczne przeznaczone i otwarte dla ruchu graniczego.
2.
Rada Ministrów określi przejścia graniczne lądowe, morskie i powietrzne przeznaczone dla ruchu granicznego oraz organy i instytucje państwowe obowiązane do stałego utrzymywania przejść granicznych w stanie umożliwiającym przeprowadzanie skutecznej kontroli granicznej.