Art. 34. - Ochrona granic państwowych. - Dz.U.1956.9.51 - OpenLEX

Art. 34. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  34.

Pozostaje w mocy dekret z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju (Dz. U. Nr 46, poz. 341).