Art. 33. - Ochrona granic państwowych. - Dz.U.1956.9.51 - OpenLEX

Art. 33. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  33.
1.
Tracą moc przepisy w przedmiotach uregulowanych dekretem.
2.
W szczególności tracą moc przepisy z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa (Dz. U. z 1937 r. Nr 11, poz. 83 i z 1948 r. Nr 47, poz. 348).