Art. 17. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  17.

Rada Ministrów może, jeżeli względy bezpieczeństwa i ochrony granic tego wymagają, rozciągnąć wszystkie lub niektóre przepisy obowiązujące w zakresie ochrony granic w strefie nadgranicznej na obszar pasa granicznego albo niektórych jego części.