§ 3. - Ochrona gatunkowa roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1409

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2014 r.
§  3.
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.