§ 2. - Ochrona gatunkowa roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1409

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2014 r.
§  2.
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym gatunki wymagające ochrony czynnej są oznaczone symbolem (1).