§ 10. - Ochrona gatunkowa roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1409

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2014 r.
§  10.
Do gatunków roślin określonych w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 11, 18, 20, 24, 30-32, 34, 41, 42, 49-51, 55-57, 62, 64, 68, 79, 95, 97, 107-109, 146, 150, 154, 155, 202, 229, 236, 261, 263, 266, 290-292, 298, 300, 347, 351, 365, 367, 368, 372, 374, 377, 384, 388, 406, 408,
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 2-4, 7-9, 11-14, 16, 18-20, 24-27, 30, 31, 37, 39, 43, 44, 87, 108, 156, 180, 201, 217, 219, 220, 222, 239, 252-254, 257, 261-264, 266, 272-278, 300, 301

- przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 marca 2015 r.