§ 9. - Ochrona gatunkowa grzybów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1408

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2014 r.
§  9.
Do gatunków grzybów określonych w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 2-5, 8, 45, 47, 50, 53, 54, 110, 124, 125, 136, 137, 140, 145, 156-158, 186-190 i 197,
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 4-23, 28-31, 33, 34, 37, 40-42, 50, 53, 61, 62 i 74

- przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 marca 2015 r.