[Zasady usuwania pomników] - Art. 6. - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz... - Dz.U.2022.857 - OpenLEX

Art. 6. - [Zasady usuwania pomników] - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.857

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2022 r.
Art.  6.  [Zasady usuwania pomników]

Do usunięcia pomnika upamiętniającego osobę, o której mowa w art. 2 pkt 2, organizację, instytucję, grupę osób, wydarzenie, przedmiot, datę lub miejsce, o których mowa w art. 2 pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3, art. 4 pkt 2 i 3 oraz art. 5.