[Warunki zmiany patrona lub patronatu] - Art. 4. - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni... - Dz.U.2022.857 - OpenLEX

Art. 4. - [Warunki zmiany patrona lub patronatu] - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.857

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2022 r.
Art.  4.  [Warunki zmiany patrona lub patronatu]

Patron lub patronat mogą być zmienione jedynie w przypadku:

1)
jednoczesnego ustanowienia tego patrona lub patronatu jako nazwy innego obiektu przestrzeni publicznej w celu zapewnienia godniejszej formy upamiętnienia;
2)
ujawnienia, nieznanych publicznie w chwili ustanowienia patrona lub patronatu, okoliczności, które kwestionują zasadność uznania danej nazwy za patrona lub patronat zgodnie z art. 2 pkt 2 lub 3;
3)
ujawnienia, nieznanych publicznie w chwili ustanowienia patrona lub patronatu, czynów związanych z działalnością publiczną osoby, grupy osób, organizacji lub instytucji, które polegały na:
a)
propagowaniu komunizmu, nazizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub technik i praktyk działania właściwych takiemu ustrojowi,
b)
stosowaniu metod i praktyk działania właściwych ustrojowi totalitarnemu,
c)
szpiegostwie na rzecz obcego państwa lub udziale w spisku przeciwko suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego.