[Wejście w życie] - Art. 14. - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami - Dz.U.2022.857 - OpenLEX

Art. 14. - [Wejście w życie] - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.857

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2022 r.
Art.  14.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.