[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz... - Dz.U.2022.857 - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.857

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa zasady:

1)
zmiany nazw obiektów przestrzeni publicznej,
2)
usuwania pomników

- upamiętniających osoby, grupy osób, organizacje, instytucje, wydarzenia, przedmioty, daty lub miejsca istotne dla tożsamości Narodu Polskiego, działania na rzecz budowania i umacniania Państwa Polskiego oraz rozwoju społeczeństwa.