[Komunikaty Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających lub... - Dz.U.2019.1781 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - [Komunikaty Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających lub niewymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony] - Ochrona danych osobowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1781 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2019 r.
Art.  54.  [Komunikaty Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających lub niewymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony]
1. 
Prezes Urzędu:
1)
ogłasza w komunikacie wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony, o którym mowa w art. 35 ust. 4 rozporządzenia 2016/679;
2)
może ogłosić w komunikacie wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych niewymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony, o którym mowa w art. 35 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
2. 
Komunikaty, o których mowa w ust. 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".