[Pierwszy komunikat w sprawie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich... - Dz.U.2019.1781 t.j. - OpenLEX

Art. 172. - [Pierwszy komunikat w sprawie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony] - Ochrona danych osobowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1781 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2019 r.
Art.  172.  [Pierwszy komunikat w sprawie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony]

Prezes Urzędu wyda pierwszy komunikat, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.