Art. 37. - [Osoby uprawnione do przetwarzania danych] - Ochrona danych osobowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.922 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2018 r.
Art.  37.  [Osoby uprawnione do przetwarzania danych]

Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.